Tootja garantii

Kui Sinu seadmega peaks esinema probleeme, mille lahendamiseks tuleks pöörduda spetsialisti poole, oleme siin, et Sulle selle protsessi jooksul toeks olla. Pakume oma toodetele tehnilist tuge ning vajadusel lahendame kõik garantiilised küsimused tootjaga Sinu eest! 

Garantiiperioodid tootjate kaupa:

 • Apple - 12 kuud
 • Alpine - 24 kuud
 • Audio-Technica - 24 kuud
 • Bang & Olufsen - 24 kuud
 • Beats - 12 kuud
 • Bose - 24 kuud
 • Bowers & Wilkins - 24 kuud
 • Buddyphones - 24 kuud
 • HyperX - 24 kuud
 • Jabra - 12 kuud
 • JBL - 24 kuud
 • Klipsch - 24 kuud
 • Marshall - 24 kuud
 • Razer - 24 kuud
 • Sennheiser - 24 kuud
 • Sony - 24 kuud
 • Steelseries - 24 kuud

Lisaks tootja garantiile on Sul pretensioonide esitamise õigus iga tootja puhul alati 2 aastat. Kui Sul peaks tekkima lisaküsimusi või soovid enda murega pöörduda asjatundja poole, võta meiega julgelt ühendust kas telefoni teel +372 6600131 või kirjuta meile meiliaadressile pood@mysound2go.ee. 


Täpsemad garantiitingimused ja müüja vastutus kauba mittevastavuse puhul

1. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul

Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume pöörduda lähimasse MySound2Go poodi või edastada kirjalik pretensioon e-mailile pood@mysound2go.ee. Pretensioonis märkige ära tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ning Kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates kauba üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest.

Kauba puuduse ilmnemisel palume lõpetada koheselt kauba kasutamise.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine ostja poolt

2. Kauba tootja müügigarantii

Tootjagarantii katab tootja poolt määratud perioodi jooksul esinevaid materjali- ja tootmisvigu.

Seadmete garantiiperioodid võivad olla tootjate põhiselt erinevad. Tootja poolt antava müügigarantii pikkuse kuudes leiad lehe ülevalt. Ostjal on õigus teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi internetikeskkonna („Klienditugi/Võta ühendust“), läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile pood@mysound2go.ee, helistades telefoninumbrile +372 6600131 või tulles poodi kohapeale.

Müügigarantii aluseks on Ostja esitatud ostudokument.

Kui Kaubal tuvastatakse garantii perioodi kestel kasutatud materjalides ja /või tootmistööde osas defekt, siis remondib või asendab tootja volitatud remondipartner Kauba või selle kahjustatud osad, töö ega materjalide eest tasu nõudmata, seda vastavalt edaspidi toodud tingimustele ja piirangutele. Garantiiremondi käigus võidakse asendada vigane Kaup või selle osad uute või remonditud kauba või osadega.

Vältimaks mahavõetavatele andmekandjatele või nende lisadele salvestatud andmete kahjustusi või kadusid, peab Klient need varundama enne Kauba garantiiteenindusse toomist.

Garantii ei laiene transpordi kulutustele ega ohtudele, mis seotud Kliendi Kauba transportimisega remondifirmasse. Välja arvatud esimese kuue kuu jooksul mil asja parandamise või asendamisega seotud kulud kannab Müüja.

Garantii alla ei kuulu järgnev:

 • kulumisest tulenev Kauba regulaarne hooldus ja remont ning seadme osade vahetamine;
 • kulutarvikud (Kauba osad, mida peab seadme kasutusaja vältel perioodiliselt välja vahetama, nagu tavalised patareid jms.);
 • tavakasutamisest erineva, vastupidiselt antud juhenditele või koduses majapidamises kasutamisest erineva käsitsemise tõttu tekkinud kahjustused või mõjud ( sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);;
 • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
 • Kauba paigaldamine või kasutamine vastupidiselt tehnilistele või ohutusalastele standarditele või seadusandlusele, mis kehtivad riigis, kus Kaup paigaldatud või kus Kaupa kasutatakse
 • Kauba kasutamine koos sobimatu tarkvaraga või valesti installeeritud tarkvaraga;
 • süsteemide seisund või kahjustused, millega koos või mille koosseisus Kaupa kasutatakse;
 • Õnnetusjuhtumite, tulekahju, vedelike, kemikaalide, muude ainete, üleujutuste, vibratsiooni, ülemäärase kuumuse, puuduliku ventilatsiooni, voolukõikumiste, ülemäärase või vale pinge kasutamise, kiirituse, elektrostaatiliste laengute, sealhulgas välgu ning muude väliste jõudude ja põrutuste mõjud

Tootja ainus kohustus käesoleva garantii raames on remontida või asendada käesoleva garantii tingimuste ja piirangutega sätestatud Kaup. Tootja ei vastuta mitte mingite Kaupade, teenuste, käesoleva garantii või muude kadude ega kahjustuste eest, sealhulgas majanduslikud või mittehinnatavad kahjumid, Kauba eest makstud hind, kasumi vähenemine, tulude vähenemine, andmete kaod, Kauba või sellega seotud kasutamisest saadava naudingu vähenemine, kaudsed, juhuslikud või sellest tulenevad kaod ja kahjumid.

Miterassa OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootjate ametliku  remondipartnerite teostatavale diagnostikale (veatuvastusele). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid Kauba remontimine on võimalik, siis on Ostjal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega Kaup kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

Kaubale teostatud diagnostika (veatuvastus) eest tuleb Ostjal tasuda ekspertiisi tasu kui Müüja ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Ostjal tasuda diagnostika tasu kui Kaubal ei tuvastata diagnostika (veatuvastus) tulemusel puudust ning Kaup vastab tootja tehnilistele nõuetele. Diagnostika tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast

Kui Ostja ei nõustu ametliku remondipartneri seisukohaga, tuleb Ostjal tõendada et:

    a. tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

    b. puudus või selle põhjus eksisteeris Kauba üleandmise hetkel;

    c. Müüja on puuduse eest vastutav.

Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja Kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal

   a. ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

   b. kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub 

Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest. 

Garantii kasutamiseks või pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks pöörduge MySound2Go kauplusesse, kirjutage e-maili aadressile pood@mysound2go.ee või helistage meie klienditeeninduse numbrile +372 6600131 ajavahemikus E-R 09.00-19.00 ning Teid juhendatakse, kuidas edasi toimida.

Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on Ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

Loading...

Sinu ostukorv